అపాయింట్మెంట్ కు టెలిఫోన్ నంబర్లు

అపాయింట్మెంట్ కు టెలిఫోన్ నంబర్లు

Dedicated Telephones for Out Patients Appointment అందు బాటులో ఉన్న కంటి వైద్య సేవలు , అపాయింట్మెంట్ కు టెలిఫోన్ నంబర్లు
RECEPTION AND REGISTRATION రిసెప్షన్, రిజిస్ట్రేషన్
GLAUCOMA గ్లకోమా
ORBIT ఆర్బిట్ & ఆక్యూలోప్లాస్టీ
NTR VAIDYA SEVA, EHS ఎన్.టి.ఆర్.వైద్యసేవ, ఇ.హెచ్.ఎస్.:
OPTICALS: కళ్లద్దాలు:
ADMINISTRATION పరిపాలన
INPATIENT-SERVICE:
CATARACT, RETINA, LASIK: కంటి శుక్లాలు, రెటీనా, డయాబెటిక్ రెటినోపతి , లాసిక్
CORNEA AND CONTACT LENSES కార్నియా, కాంటాక్ట్ లెన్స్
PEDIATRIC చిన్నపిల్లల కంటి విభాగము , దగ్గర చూపు
CGHS, ESIC, RTC, Aarogya Badratha, Empanelment, Health Insurance, TPA's సి.జి.హెచ్.ఎస్., ఆర్.టి.సి., ఇ.హెచ్.ఎస్., ఇ.ఎస్.ఐ.సి., ఆరోగ్య భద్రత,
Security
NIGHT EMERGENCY: